TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ XGATE & CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Phiên bản 5.1 - Cập nhật ngày 20/03/2020

Tài liệu cho Lãnh đạo

Tài liệu dành cho lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo phòng ban.

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Đính kèm kết quả giải quyết hồ sơ đưa vào phần mềm
 • Bổ sung hồ sơ và gia hạn thời gian bổ sung giải quyết hồ sơ (nếu có)
 • Giám sát quá trình xử lý hồ sơ
 • Ủy quyền giải quyết hồ sơ
 • Trả KQ hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ
 • Tra cứu & tìm kiếm
 • Báo cáo & Thống kê

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu cho Chuyên viên

Tài liệu dành cho chuyên viên.

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Đính kèm kết quả giải quyết hồ sơ đưa vào phần mềm
 • Bổ sung hồ sơ và gia hạn thời gian bổ sung giải quyết hồ sơ (nếu có)
 • Giám sát quá trình xử lý hồ sơ
 • Ủy quyền giải quyết hồ sơ
 • Trả KQ hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ
 • Tra cứu & tìm kiếm
 • Báo cáo & Thống kê

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu cho Cán bộ tiếp nhận và Trả kết quả

Tài liệu dành cho cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả.

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ
 • Luân chuyển hồ sơ
 • Trả kết quả hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ
 • Thống kê, Báo cáo.

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu cho Quản trị mạng

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Quản trị hệ thống và phân quyền người dùng
 • Thiết lập hệ thống
 • ...

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu phục vụ Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

Tài liệu dành cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Hệ thống Dashboard phục vụ lãnh đạo
 • Hệ thống thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục (trên tivi) Bộ phận một cửa
 • Hệ thống "Đánh giá mức độ hài lòng của người dân" tại Bộ phận một cửa
 • Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tại Bộ phận một cửa
 • Hệ thống xin lỗi người dân tại Bộ phận một cửa (thông báo nguyên nhân trễ và hẹn lại)
 • Hệ thống quản lý thu phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa


Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống Dashboard phục vụ lãnh đạo Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục (trên tivi) Bộ phận một cửa Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống "Đánh giá mức độ hài lòng của người dân" tại Bộ phận một cửa Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tại Bộ phận một cửa Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống xin lỗi người dân tại Bộ phận một cửa (thông báo nguyên nhân trễ và hẹn lại) Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hệ thống quản lý thu phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Giới thiệu cổng Dịch vụ công trực tuyến
 • Nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Một cửa điện tử
 • Xem và tra cứu hồ sơ trên cổng Dịch vụ công trực tuyến

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Giới thiệu tổng quan
 • Thủ tục hành chính
 • Đánh giá chấm điểm
 • Người dân đánh giá
 • Giám sát thực hiện
 • Hỏi đáp - Kiến nghị

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải tài liệu giảng dạy: Tải về

Tài liệu hướng dẫn kết nối và hỗ trợ từ xa

Gồm các nội dung chính như sau:

 • Giới thiệu phần mềm TeamViewer
 • Hướng dẫn sử dụng TeamViewer để kết nối và hỗ trợ từ xa
 • ...

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về

Bấm vào đây để tải phần mềm về máy: TeamViewer cho Windows

Tải TeamViewer cho các hệ điều hành khác: www.teamviewer.com

Thông tin liên hệ và hỗ trợ

Công ty Cổ phần tin học giải pháp tích hợp Mở (iNet Solutions):

Địa chỉ: Số 115/100 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0839919150 – 0839919148

Tổng đài hỗ trợ: 02873000126